V8

In het jaar 2009 hebben we onze V8 in elkaar gezet.

Carbidschieten met de V8-engine

Werking: De V8 werkt vrijwel automatisch. Door middel van een besturingskast kan de V8 alle stappen doorlopen, het vullen van de bussen, de ontsteking en het doorblazen van de bussen.

Er worden geen ballen of deksels weggeschoten maar er zijn rubberen flappen gemonteerd. Aan de voorkant van de engine zitten 2 aansluitingen. 1 aansluiting is voor het carbidgas en de andere wordt aangesloten op een compressor-leiding. Er zit een elektrisch bediende hoofdschakelaar tussen welke bepaald of er gas of frisse lucht naar de kranen-gallerij stroomt. Deze hoofdschakelaar bestaat uit 2 kogelkranen welke worden bediend door een ruitenwissermotor. Als de ene kraan open staat, is de ander gesloten.
Bij het vullen stroomt het carbidgas naar de kranengalerij.

Op deze kranengalerij bevinden zicht 8 kogelkranen. Deze 8 kogelkranen zijn gemonteerd zodat de bussen tijdens het knallen niet met elkaar in verbinding staan. De kogelkranen zijn ook elektrisch bedienbaar. Als de kogelkranen worden geopend stroomt het carbidgas vanuit de galerij naar de bussen toe. Na circa 25 seconden worden de kranen gesloten, de bussen zijn nu van elkaar afgesloten.
De Dodge-ontsteking wordt aangedreven door een ruitenwissermotor. Tussen de ruitenwissermotor en de ontsteking is een vertraging gemonteerd van 3:1. Deze vertraging komt uit een handbediend raam-mechanisme uit een autodeur. De ontsteking kan zo ingesteld worden dat deze een knalcyclus maakt van 4.7 seconden of een cyclus van 7.5 seconden.
Elke bus is uitgerust met een bougie. Als de ontsteking wordt bediend wordt er in een bepaalde volgorde een vonk ontstoken in de bus, hierdoor knalt het mengsel. Nadat alle bussen geknald zijn word de hoofdschakelaar ingesteld op frisse lucht, de 8 kogelkranen worden geopend en het de frisse lucht reinigt de bussen. dit duurt circa 5 minuten, afhankelijk van de compressor.

Tussen de bussen en het frame zitten rubberen strippen, deze moeten het frame sparen en een mooiere knal veroorzaken. Doordat de bussen allemaal in rubber zitten is het noodzakelijk om een aarde-draad op elke bus te monteren i.v.m. de ontsteking.

Conclusie oudjaarsdag
De rubberenflappen zijn wel sterk genoeg, deze scheuren niet. Het probleem is echter dat deze niet voldoende afdichten, hierdoor kan de ene bus de andere aansteken. Dit is inmiddels verbeterd in 2010. Voor de rest werkt de Engine prima. Alle kranen gaan goed open en dicht en de elektro-motoren functioneren ook prima.

De voorbereiding van de v8 en overige plaatjes t/m 30 december 2009