Carbid regels

Carbid regels zijn er niet voor niks 🙂

Maarja, moet er bijvoorbeeld een vergunning voor het carbidschieten komen of niet?
Dit vraagstuk hield ons elk jaar bezig, het ene jaar wat meer dan het andere…
Tot aan 2008! In 2008 moest je eigenlijk al een vergunning hebben, maar als je een mooi en goed verhaal had, kreeg je een waarschuwing. Echter is men in het jaar 2009 onverwurmbaar, geen vergunning? dan spulletjes inpakken en vertrekken 🙁

Enkele jaren geleden hadden we met Gemeente Westerveld gebeld en gevraagd hoe dit zat, we kregen daarna onderstaande fax met informatie:


Artikel 2.9.1 Het schieten van carbid

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden zodanig dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het verbod zoals genoemd in het eerste lid geldt niet op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur en:
  1. voor zover gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud van 40 liter;
  2. indien geschoten wordt:
   • op een afstand van tenminste 50 meter van de woonbebouwing;
   • op een afstand van tenminste 200 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg;
   • op een afstand van tenminste 200 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
   • in de tegengestelde richting van de dichst bijgelegen woonbebouwing;
   • met minimaal een vrijschootsveld van 50 meter waarin tevens geen verharde openbare wegen en/of paden liggen.
  3. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover de Wet Milieubeheer, Wet wapens en munitie, Wet milieugevaarlijke stoffen, Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn.

Carbid vergunning 2009

In 2009 hadden we deze vergunning geregeld.


Carbid vergunning 2010

Carbid vergunning 2010 moeten we nog inscannen …todo…
Onze Knalpiepe werd nog gedoogd 🙂


Carbid vergunning 2011

Carbid vergunning 2011 moeten we nog inscannen …todo…
Helaas mogen we niet meer met De Knalpiepe schieten en staat hij inmiddels te koop 🙁